STRONA GÓŁWNA

    WYZYTÓWKA

MDL Trade Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w pośrednictwie i przedstawicielstwie handlowym.

Od 2012 roku jesteśmy na rynku aby ułatwić kontakty handlowe między firmami Polskimi i Włoskimi.

 

BIGLIETTO DA VISITA

MDL Trade Sp. z o.o. è una ditta specializzata nell’intermediazione e rappresentanza commerciale.

Dal 2012 siamo sul mercato con l’intento di facilitare i contatti commerciali tra le ditte polacche e italiane.

 

BUSINESS CARD

MDL Trade Sp. Z o.o. is a company specialized in intermediation and commercial representation.

Since 2012 we are on the market with the aim of facilitating business contacts between the Polish and Italian companies.