O NAS

O NAS

Jesteśmy młodą, ciągle rozwijającą się firmą, działającą na rynku pośrednictwa i przedstawicielstwa biznesowego.

Firma została założona w 2012 roku przez trzech wspólników: Vincenzo byłego dyrektora generalnego włosko-polskiej firmy, byłego dyrektora finansowego Massimo i Piotra specjalizującego się w marketingu i zasobach ludzkich.

Celem naszej firmy jest pomoc w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów między naszymi partnerami biznesowymi, w celu zoptymalizowania ich obrotów, przy jednoczesnym rozszerzaniu obszaru geograficznego ich rynków zbytu.

Aby podnieść standard obsługi i wygodę naszych partnerów, Vincenzo pracuje we Włoszech, a Massimo i Piotr w Polsce.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy.

CHI SIAMO

Siamo una giovane ditta in sviluppo continuo, che opera nel mercato dell’intermediazione e delle rappresentanze aziendali.

La società è stata fondata nel 2012 da tre soci: Vincenzo ex amministratore delegato di una importante azienda italo-polacca, Massimo ex responsabile finanziario e Piotr specializzato nel settore del marketing e delle risorse umane.

Il nostro obiettivo è quello di realizzare contatti internazionali tra i nostri partner commerciali con lo scopo di ottimizzare i loro giro d’affari e allo stesso tempo cercare di allargare l’area geografica in cui operano.

Al fine di rendere un servizio più completo ai nostri partner ci siamo divisi geograficamente, per cui Vincenzo opera stabilmente in Italia, mentre Massimo e Piotr in Polonia.

Nel caso foste interessati vi invitiamo a contattarci.

ABOUT US

We are a young company in continuous development, which operates in the commercial representatives and intermediation.

The company was founded in 2012 by three partners: Vincenzo, former Chief Executive Officier in an important Italian-Polish company, Massimo former Chie Financial Officier and Piotr specialized in marketing and human resources.

Our goal is to make international contacts between our business partners in order to optimize their turnover and at the same time try to extend the geographical area in which they operate.

In order to make a more complete service to our partners we have divided geographically, so that Vincenzo works permanently in Italy, while Massimo and Piotr in Poland.

In case you are interested, we invite you to contact us.